Regler för attefallshus

Du som har ett bostadshus får, utöver en friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även bygga ett Attefallshus med max 25 m2 byggnadsarea. Dessa 25 m2 kan fördelas på flera byggnader. Det är totalytan som räknas. Byggnaden får byggas som fritidshus eller permanentboende och hyras ut.

Attefallshusets nockhöjd får vara högst 4 meter från marknivån och byggnaden ska placeras minst 4.5 meter från tomtgräns. Vill du placera Attefallshuset närmare tomtgräns ska din granne godkänna placeringen, vi rekommenderar att du får ett skriftligt godkännande.

Du behöver alltså inte ha bygglov för dessa åtgärder däremot måste en bygganmälan göras till byggnadsnämnden i din kommun.

Läs mer på: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/.