Vi använder KL-trä

Massiva träskivor av hyvlat senvuxet norrländskt virke limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet