Nordiska Modulhus tillverkar nyckelfärdiga modulhus efter dina önskemål

Vi bygger nyckelfärdiga moderna bostäder i KL-trä vilket är en modern typ av massiv trästomme. Det är ett vackert, stabilt och miljösmart material som både höjer de mjuka värdena och ger tekniska fördelar. Kontakta oss så berättar vi mer!
Interiör bild

Vi bygger med mijön i fokus

Modulerna produceras nästan uteslutande i trä. KL-trä är en förnyelsebar råvara som i sin framställning och användning har väldigt låg klimatpåverkan. Virket vi använder för övriga byggnadsdelar kommer från lokala sågverk som i sin tur tar sina råvaror i skogarna runtomkring.

Modulerna produceras i vår industrilokal i Tornedalen vilket ger en säker tillverkningsprocess.